Bane og gymsal plan

Kunstgrasbanen 

 


 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Søndag

 

Bane Nord

Bane Sør

Bane Nord

Bane Sør

Bane Nord

Bane Sør

Ballbinge

Bane Nord

Bane Sør

Hele banen

17.00-17.30

 

 

 J 08 - 16.45

G 06

 

 J 06

 J 06

 

 

 

17.30-18.00

 

 G08

 J 08

G 06

 G 10

 J 06

 J 06

 G 08

 

 

18.00-18.30

 

 G08

 J 08 - 17.45

 

 G 10

 

 

G 08

 

 

18.30-19.00

G 10

 

 

 

 J 10

 J 11

 

 J 10

J 11

 

19.00-19.30

G 10

 

 

 

 J 10

 J 11

 

 J 10

 J 11

 

19.30-20.00

 

 

 

 

 J 10

 J 11

 

J 10 

 J 11

 

20.00-20.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubbefotball

20.30-21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubbefotball

NB! Bane Sør er nærmest klubbhuset, og Bane Nord er nærmest barnehagen
Kontaktpersoner for fotball lag se på fotball siden

Gymsal fordeling

.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Søndag

16:30-17:00

 

 J 08

(start 16.45)

 

 

 

17:00-17:30

 Allidrett 2015

 J 08

J 06

 Allidrett 2016

 

17:30-18:00

 Allidrett 2015

 J 08

(slutt kl 17:45)

J 06

 Allidrett 2016

 

18:00-18:30

G 08

Korps

 

 

 

18:30-19:00

G 08

Korps

J 10

 

Allidrett voksne

19:00-19:30

 

Korps

J 10

 

Allidrett voksne

19:30-20:00

 

Korps

 

 

Allidrett voksne

20:00-20:30

 

 

Innebandy

 

Innebandy

20:30-21:00

 

 

Innebandy

 

Innebandy